Tvättmedel

På högt belastade restauranger och professionella kök kan arbetskläderna tyvörr bli lidande. Smutsiga arbetskläder drar ner standarden på hela restaurangen. Våra arbetskläder tål att tvättas ofta i höga temperatur, självklart med ett bra tvättmedel till. Här finner du tvättmedel i både flytande och pulverform beroende på vad som föredras.